Espai nordic del Capcir

Sud del nord al cor del Parc Natural Regional dels Pirineus català. Els països nòrdics: Un alenada d'aire fresc ... 
Obertura de l'estació el diumenge !!!